فایل صوتی وحید افکاری از داخل زندان « مردم ایران من بیگناهم»

پلیس سرکوبگر در همه جای جهان حافظ منافع حکومتها!

این مادران دادخواه به مناسبت روز جهانی کارگر، به دیدار گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگرمبارزی که رژیم او را وحشیانه زیر شکنجه کشت، رفته و همراه او روز جهانی کارگر را به کارگران تبریک گفتند.

سرود عمری در کار

بحران جدی آب در خوزستان

بحرانی که اگر علاجی برای آن پیدا نشود، کار دست همه خواهد داد.

بخش‌هایی از گفتگوی «دلفین سیریگ» با سیمون دوبوار

دلفین سیریگ از بازیگران سینمای فرانسه است.

نظر مردم در مورد انتخابات! من رای نمی دهم.

مردم به درستی می دانند که شرکت در انتخابات به معنای شریک شدن در یک نظام بغایت جنایتکار و سرکوب گر خواهد بود، شریک شدن در نظام پدر/مردسالار و زن ستیز خواهد شد، شریک شدن در نظام شکنجه و اعدام خواهد بود، به یک کلام: شرکت در انتخابات شریک شدن در نظام ستمگرانه و استثمار گرانه حاکم خواهد بود.

آبان ادامه دارد

پیام نوروزی

از همه مردم می خواهم که تماشاگر ظلم و بی عدالتی نباشند.

بزرگداشت روز جهانی زن در افغانستان

برگزاری مراسم روز زن و طرح مطالبات زنان، به شکل علنی و در فضای آزاد، نشان دهنده شهامت و جسارت زنان مبارز افغانستان است.

افشاگری از شرایطش در زندان