دختران دبستانی هم به صف مبارزات پیوستند!

تعجبی ندارد! این ها همان دخترکانی هستند که از سنین طفولیت، تفکیک و تبعیض جنسیتی را با تحمل مقنعه و لباس های دست و پاگیر در تمام ساعات مدرسه، با محرومیت از بالندگی و شیطنت های کودکانه، با سرکوب و ممنوعه های بسیار، همه روزه با تن و جان و روان خود حس کرده و متحمل شده اند.

دختر دهه هشتادی، به شما می گوید که با چه نسل شجاع و آگاهی روبرو هستید.

نسلی که دردها را می بیند، خود را در قبال این دردها مسئول می داند. بر سر شما فریاد می زند، فساد و اختلاص و عوام فریب هایتان را افشا می کند و همه ممنوعه هایی را که برای مسئولین حکومتی و اعوان و انصارشان، مجاز است بر می شمارد. فکر می کنید، وقتی لشگری از این زنان و مردان، جسور، جوان و آگاه در مقابل شما قد علم کرده اند، آیا دیگر سر سوزنی شانس برای ادامه حیات ننگین شما وجود دارد؟

الناز رکابی قهرمان سنگ نوردی ایران بدون حجاب

این دختر دهه هشتادی

این دختر دهه هشتادی، به شما می گوید که با چه نسل شجاع و آگاهی روبرو هستید. نسلی که دردها را می بیند، خود را در قبال این دردها مسئول می داند. بر سر شما فریاد می زند، فساد و اختلاص و عوام فریب هایتان را افشا می کند و همه ممنوعه هایی را که برای مسئولین حکومتی و اعوان و انصارشان، مجاز است بر می شمارد. فکر می کنید، وقتی لشگری از این زنان و مردان، جسور، جوان و آگاه در مقابل شما قد علم کرده اند، آیا دیگر سر سوزنی شانس برای ادامه حیات ننگین شما وجود دارد؟

تظاهرات شنبه ۱۵ اکتبر در بروکسل و حضور پرشور زنان در تظاهرات

حرکت زیبای اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران همراه با خواندن سرود!

۲۴ مهر ماه دانشگاه شریعتی

دانشجویان یک صدا فریاد می زنند: \"زن آزاده منم علف هرز تویی\" انقلاب سر ایستادن ندارد! زنان ایرانی مذاب آتشفشانی هستند که جاری شده و به اعماق زمین بر نمی گردد.

«زن آزاده منم علف هرز تویی»

یکشنبه ۲۴ مهر ماه دانشگاه شریعتی دانشجویان یک صدا فریاد می زنند: «زن آزاده منم علف هرز تویی» انقلاب سر ایستادن ندارد! زنان ایرانی مذاب آتشفشانی هستند که جاری شده و به اعماق زمین بر نمی گردد.

دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد اردبیل

در مراسم خاک‌سپاری بهنام لایق‌پور زنان روسری‌ها را از سر برداشته و در هوا تکان می‌دهند.

بهنام لایق پور۳۰ شهریور با اصابت گلوله ساچمه‌ای از نزدیک به گلو و سینه‌اش کشته شد. هر گلوله فقط یک پرنده را می‌کشد، اما هزاران پرنده را به پرواز درمی‌آورد.