حق رای زنان

زیرنویس فارسی

زن، مرد، برابری آتیش بزن به روسری

فیلم حق رای زنان

با زیرنویس فارسی

درباره بیماری‌های مشکوک زندانیان سیاسی

فیلمی از فعالین سازمان‌زنان‌هشت‌مارس در تظاهرات کارزار ضد خشونت... به مناسبت ۳۰ امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی - لندن

فیلمی از تظاهرات و راهپیمایی در لاهه هلند در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان ۱۲ سپتامبر / ۲

فیلمی از تظاهرات و راهپیمایی در لاهه هلند در حمایت از اعتصاب عمومی در کردستان ۱۲ سپتامبر/ ۱

اعتراضات چشمگیر دانشجویان آذر ۹۶

آکسیون اعتراضیِ «کشتار در غزه را متوقف کنید! ۱۵ مه ۲۰۱۸ – بروکسل

شناسه‌ی مسروقه - شعر و اجرا آیدا پایدار