فراخوان دعوت به آکسیون - آمستردام

به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی: سی و یک سال پیش رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی برای تثبیت موقعیت خود، دست به سرکوب و قلع و قمع نیروهای آزادیخواه، مبارز، انقلابی و کمونیست زد.

فراخوان تجمع حمایتی- آمستردام

درهای زندان را در هم شکنیم

فراخوان آکسیون اعتراضی - لاهه

به دیدار نمایندگان رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی با نمایندگان پارلمان هلند

آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام

فراخوان دعوت به آکسیون - دن هاگ

روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان زنان و مردان آزدایخواه‌؛ مترقی و رادیکال: این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر شکل از خشونت علیه زنان پایان دهند.

گزارش اکسیون ۳۰امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران - خرونیگن

آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام

گزارش ۸ مارس روز اتحاد در همبستگی با مبارزات جهانی زنان - آمستردام