فراخوان به شرکت در تظاهرات - بروکسل

به مناسبت ۲۵ نوامبر روز مبارزاتی علیه خشونت بر زنان

فراخوان به شرکت در آکسیون اعتراضی - لندن

فراخوان به شرکت در گردهم آیی های اعتراضی - برمن

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران»

فراخوان تظاهرات - لندن

به مناسبت سی امین سالگرد قتل عام زندانیان مقابل سفارت رژیم سرکوبگر و زن ستیز جمهوری اسلامی

فراخوان به آکسیون مبارزاتی - بروکسل

به مناسبت ۳۰ مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

فراخوان تظاهرات علیه سفر ترامپ - بروکسل

نماینده‌‌‌ی فاشیست نظام سرمایه‌داری امپریالیستی آمریکا

فراخوان اول ماه مه - بلژیک

اول مه روز مبارزه ی همبستگی کارگران جهان

فراخوان به راهپیمایی روز جهانی زن - دوسلدورف

فراخوان به راهپیمایی روز جهانی زن - برمن