دعوت به آکسیون - بروکسل

روز جهانی زن در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

فراخوان در راهپیمایی روز جهانی زن - لندن

دعوت به آکسیون روز جهانی زن - بروکسل

در مقابل سفارت رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی ایران

تظاهرات در لندن

مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران

فراخوان آکسیون حمایتی - آمستردام

از خیزش مردم در ایران

فراخوان تظاهرات - لندن

از مردم ستم دیده و مبارز حمایت کنیم!

فراخوان به آکسیون ـ بروکسل

در حمایت از مبارزات مردم ایران

دعوت به جلسه‌ای بحث و تبادل نظر - بروکسل

به مناسبت ۲۹ امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی!

آکسیون مبارزاتی - بروکسل

به مناسبت ۲۹امين سالگرد کشتار زندانيان سياسی

فراخوان به آکسیون اعتراضی- تورنتو

در مقابل برگزاری مراسم عاشورا ۱ اکتبر ۲۰۱۷