فراخوان تظاهرات علیه سفر ترامپ - بروکسل

نماینده‌‌‌ی فاشیست نظام سرمایه داری امپریالیستی آمریکا

جلسه ی بحث و گفتگو «کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران»

فراخوان اول ماه مه - بروکسل

روز جهانی کارگر روز مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی

فراخوان شرکت در راهپیمایی به مناسبت روز زن، در شهر برمن

فراخوان ۸ مارس، روز جهانی زن - دوسلدورف

فراخوان شرکت در راهپیمایی به مناسبت روز زن ۲۰۱۷ - برمن

فراخوان ۸ مارس، روز جهانی زن - دوسلدورف

فراخوان: بدون مبارزه‌ی انقلابی زنان، امکان هیچ تغییری وجود ندارد!-بروکسل

هشت مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان / هلند

فراخوان شرکت در آکسیون ۸ مارس روز اتحاد و همبستگی زنان در سراسر جهان - آمستردام

امسال فعالین سازمان زنان هشت مارس واحد هلند همراه با فعالین "کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران"، اولین فعالیت عملی و سازماندهی سراسری کارزار که در اروپا و کانادا می باشد را در مراسم ۸ مارس ۲۰۱۷ آغاز می کنند.