فراخوان شرکت در آکسیون: به مناسبت ۲۸مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ - آمستردام

زنان زندانی سیاسی بعنوان سمبل مقاومت؛ توسط شکنجه گران به شدیدترین وجهی مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند تا درس عبرتی برای سایر زنان شوند و بسیاری از آنان به دارآویخته شدند.

فراخوان آکسیون اعتراضی علیه سفر محمد جواد ظریف - دن هاگ

نماینده‌ی رژیم زن‌ستیز و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی به هلند

فراخوان: بدون مبارزه‌ی انقلابی زنان، امکان هیچ تغییری وجود ندارد

فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن ۸

مارس روز جهانی زن را به اتحاد همه زنان برای برچیدن ستم جنسیتی و استثمار بدل کنیم!

فراخوان شرکت در راهپیمایی روز جهانی زن ۲۰۱۶- برمن

دعوت به آکسیون اعتراضی علیه مضحکه انتخابات - تورنتو!

فراخوان: برگزاری مراسم ۸ مارس روز جهانی مبارزات زنان - آمستردام

فراخوان برگزاری مراسم ۸ مارس ۲۰۱۶ روز جهانی مبارزات زنان - آمستردام

فراخوان: سازمان زنان هشت مارس برگزار می کند- تورنتو

فراخوان روز جهانی زن - تورنتو