فراخوان برگزاری ۸ مارس ۲۰۱۵ روز جهانی مبارزات زنان - آمستردام

فراخوان روز جهانی زن سازمان زنان هشت مارس برگزار میکند - تورنتو

!به راه پیمایی انترناسیونالیستی روز جهانی زن بپیوندید

دعوت به مراسم روز جهانی زن- تورنتو

زنان جهان برای درهم کوبیدن امپریالیستهای مردسالار و بنیادگرایان مذهبی متحد شوید!

دعوت به شرکت در مراسم روز جهانی زن - برمن

متحد و متشکل، علیه امپریالیستهای مردسالار، علیه بنیادگرایان مذهبی زن ستیز

دعوت به شرکت در مراسم روز جهانی زن - برمن

سمینار سراسری سالانه تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و همجنسگرای ایرانی در آلمان، سال ۲۰۱۵ در اشتوتگارت نامه شماره دو ۱۰ اوت ۲۰۱۴

دعوت به آکسیون روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - کانادا

فراخوان به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان - دوسلدورف

دعوت به آکسیون و نشست به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر علیه زنان - بروکسل