گزارش آکسیون علیه اعدام در آلمان- دوسلدورف

گزارش آکسیون اعتراضی علیه اعدام ریحانه - تورنتو

گزارش آکسیون اعتراضی به حکم اعدام ریحانه جباری- برمن

گزارشی از برگزاری آکسیون سراسری در اعتراض به اعدام «ریحانه جباری» - بروکسل

گزارشی از آکسیون ایستاده برای نجات جان ریحانه جباری! - خرونینگن

گزارشی از آکسیون لندن در اعتراض به اعدام ریحانه جباری - لندن

گزارشی از آکسیون در اعتراض به پیشنهاد تصویب قانون زن ستیز شریعت در سیستم قضایی بریتانیا- لندن

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺎﺭﺱ، ﺩﺭ ۸ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺭوﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺯﻥ - ﺑﺮوﮐﺴﻞ

گزارش راهپیمایی ۸ مارس - روز جهانی زن۲۰۱۴ - اسلو

گزارشی از برگزاری مارشِ ۸ مارس ۲۰۱۴ - آمستردام