گزارش تصویری از برگزاری راهپیمائی ۸ مارس ۲۰۱۱ - آمستردام

گزارش فعالیت های تظاهرات انترناسیونالیستی و روز جهانی زن - بروکسل

در حمایت از مبارزات مردم خاورمیانه از ایران تا لیبی

گزارشی از برگزاری راھپیمائی انترناسیونالیستی روز جھانی زن- لندن

گزارش تصویری از راهپیمایی ۵ مارس به مناسبت روز جهانی زن - لندن

گزارش تظاهرات در حمایت از خیزشهای اخیر مردم منطقه - برمن

گزارشی از آکسیون همبستگی با مردم مصر و تظاهرات ایستاده - لندن

گزارشی از مراسم یادمان رفیق مینا حق شناس

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری رفیق مینا حق شناس

گزارشی تصویری از تظاهرات ایستاده در اعتراض به موج اخیر اعدام ها - لندن

گزارشی از برگزاری ۱۶ آذر در تظاهرات دانشجویان بریتانیا - لندن