مرسده قائدی زندانی سیاسی سابق و از اعضای خانواده های دادخواه خاوران: شعار ما، شعار سرنگونی است.

رای مردم روشن است: سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است!

فریاد دادخواهی همه مادران آبان خونین

فرياد مادران - روژان

واقعیت تلخ انتخابات گذشته

برخورد وحشیانه پلیس اسراییل در حمله به شيخ جراح

فایل صوتی وحید افکاری از داخل زندان « مردم ایران من بیگناهم»

پلیس سرکوبگر در همه جای جهان حافظ منافع حکومتها!

این مادران دادخواه به مناسبت روز جهانی کارگر، به دیدار گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگرمبارزی که رژیم او را وحشیانه زیر شکنجه کشت، رفته و همراه او روز جهانی کارگر را به کارگران تبریک گفتند.

سرود عمری در کار

بحران جدی آب در خوزستان

بحرانی که اگر علاجی برای آن پیدا نشود، کار دست همه خواهد داد.