زنان جهان براي پايان دادن به خشونت بر زنان متحد شويم!

فراخوان: ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ! ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ - ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد کشتار زندان سیاسی

آکسیون به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

فراخوان به مناسبت پنجمین سالگرد جان باختگان دهه ی ۶۰ - برمن

به مناسبت گرامی داشت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

آکسیون به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی

به مناسبت ۲۵ امین گرامی داشت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - روتردام

فراخوان آکسیون ضد انتخابات در مقابل سفارت جمھوری اسلامی- اسلو

فراخوان: از کارزار سه روز‌ه‌ی "ضد انتخابات جمهوری اسلامی" حمایت می کنیم! - بروکسل