فراخوان آکسیون اعتراض به اعدام در ایران- دن هاگ

برای جلوگیری از اعدام زینب جلالیان، سکینه محمدی آشتیانی، مریم قربان‎زاده، آذر باقری، کبری بابایی و هم چنین صدها زندانی سیاسی

دعوت به گردهم آیی چوبه های دار مرتجعین زن ستیز اسلامی را در هم شکنیم ! - برمن

فراخوان: چوبه های دار مرتجعین زن ستیر اسلامی را در هم شکنیم! - تورنتو

۱۸ تیرسال روز جنبش دانشجویی را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم!

بیست و یکمین برنامه بنیاد پژوهشهای زنان ایران از ۱۵ تا ١٧ جولای ۲٠۱٠ در پاریس

۱۸ تیرسمبل مبارزه و مقاومت جنبش دانشجویی علیه جمهوری اسلامی را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم!

تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم ایران علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در لندن!

علیه موج اعدام های وحشیانه اخیر به پا خیزیم!

بر عليه موج اعدام های وحشيانه اخير به پا خيزيم!

برنامه های گوناگون به مناسبت روز جهانی زن در کشورهای مختلف