فراخوان به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۲۷ نوامبر

موضوع جلسه: پیوند قیام ژینا و منع خشونت بر زنان!

فراخوان آکسیون در کشورهای انگلیس، هلند و آلمان

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس نشریه زنان هشت مارس/ یکشنبه ۹ اکتبر ۲۰۲۲/ ۱۷ مهر ۱۴۰۱

موضوع جلسه: رابطه رهایی از حجاب اجباری با انقلاب آتی!

فراخوان آکسیون در لندن- ژینا نامت رمز شد، رمز مبارزه علیه رژیم زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی!

فراخوان آکسیون: حمايت از مبارزات مردم در ايران و اعتراض به قتل «ژينا» مهسا امينی! در میدان دام آمستردام

فراخوان: در اعتراض به قتل مهسا امینی توسط جانیان گشت ارشاد، مقابل کنسولگری رژیم سرکوبگر در لندن جمع می شویم!

جمع می شویم تا به مردم آزادیخواه و مترقی لندن بگوئیم که نیروهای سرکوبگر رژیم مهسا امینی این زن جوان را به خاطر حجاب به قتل رساندند.

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس یکشنبه ۱۸ سپتامبر

موضوع جلسه: زن ستیزان جمهوری اسلامی مهسای مان (ژینا) را به قتل رساندند!

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس- یکشنبه ٢۸ آگوست ۲۰۲۲/ به مناسبت سی و چهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی!

سی و چهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی،

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس- یکشنبه ٢١ آگوست ۲۰۲۲