دعوت به آکسیون ٢٠ آگوست ٢٠٢٢ به مناسبت سی و چهارمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در هلند

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس- جمعه ۵ آگوست ۲۰۲۲

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۸ جولای ۲۰۲۲

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس ۱۹ می ۲۰۲۲

حجاب اجباری و ادامه جنگ طالبان علیه زنان!

فراخوان برای شرکت در راه پیمایی ۸ مارس، روز جهانی زن در شهر برمن

دعوت به مشارکت در جلسه کلاب هاوس

به مناسبت ۸ مارس روز مبارزاتی زنان در سراسر جهان علیه ستم جنسیتی

فراخوان روز جهانی زن؛ روز شورش! روز اتحاد و همبستگی زنان مبارز در سراسر جهان! - آمستردام

بحث و گفتگو در کلاب هاوس

موضوع جلسه: چرا مبارزه علیه حجاب اجباری نشانه رفتن قلب رژیم است؟

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس با موضوع: چرا خشونت بر زنان در افغانستان، خشونت به همه زنان جهان است؟

جلسه بحث و گفتگو در کلاب هاوس «چرا بدن زنان به اسارت گرفته شده است؟»