گزارش تظاهرات روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - بروکسل

گزارش گردهم آیی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - برمن

گزارشی از فعالیتهای جنبش ضد فاشیسم، علیه رژیم ترامپ در آمریکا - تورنتو

گزارش تظاهرات روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان- بروکسل

گزارشی از کنفرانس یک روزه به مناسبت ۵۰ امین سالگرد قانونی شدن سقط جنین - بریتانیا

گزارش تظاهرات علیه سفر روحانی به نیویورک و علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی- تورنتو

گزارش جلسه بحث و گفتگو و آکسیون اعتراضی به مناسبت ۲۹مین یادمان جان‌باختگان سال ۶۷ و دهه شصت – بروکسل

گزارش تظاهرات اروپایی در روز جهانی حق سقط‌جنین – بروکسل

گزارش اکسیون اعتراضی در رابطه با ۲۹ امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - برمن

گزارش آکسیون به مناسبت ۲۹ امین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی - لندن