گزارش تظاهرات در اعتراض به حمله ترکیه به شهر عفرین - برمن

گزارش تجمع اعتراضی در حمایت از عفرین - بروکسل

گزارشی از آکسیون اعتراضی در اولین سال‌روز روی کار آمدن ترامپ - بروکسل

دو گزارش تظاهرات ضد رژیم جمهوری اسلامی ایران - لندن

گزارش سکوت

نزدیک به پنجاه زن دستگیر شده ی بی نام، تنها در یک شهرستان

گزارشی از تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم ایران علیه رژیم جمهوری اسلامی- لندن

گزارش اکسیون در حمایت از تظاهرات ضد رژیم در ایران - برمن

گزارشی از تظاهرات «به نام من: مهاجرت عادلانه» – بروکسل

گزارش تظاهرات روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان - روتردام

گزارشی از آکسیون های اعتراضی در روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان - لندن