فراخوان ۸ مارس ۲۰۱۰ - تورنتو

فراخوان بدون شرکت فعال زنان هیچ انقلابی به پیروزی نمی رسد

راهپیمائی بمناسبت روز جهانی زن در چند کشور- ۸ مارس ۲۰۱۰

فراخوان تظاهرات / مقابل سفارت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در دن‌هاخ

فراخوان به راهپیمائى ما به مناسبت روز جهانى زن در دفاع از مبارزات زنان عليه جمهورى زن ستيز اسلامى - تورنتو

فراخوان: پیش بسوی هر چه با شکوه تر برگزار کردن قیام ۲۲ بهمن برای سرنگونی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی!- تورنتو

سمینار سراسری سالانه ی تشکل های مستقل زنان و زنان دگر و هم جنسگرای ایرانی در آلمان در اشتوتگارت

تظاهرات در همبستگی با مبارزات مردم ایران در روز ۲۲ بهمن - لندن

تظاهرات ایستاده در دفاع از مبارزات مردم – لندن

دﻋﻮت ﺑﮫ آﮐﺴﯿﻮن اﯾﺴﺘﺎده در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ دﻋﻮت و ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در دانمارک- دن هاگ