تظاهرات یک اکتبر در لندن!

نهم مهر ۱۴۰۱ – اول اکتبر ۲۰۲۲ در میدان دام آمستردام

گزارشی از شرکت در آکسیون اول اکتبر ۲۰۲۲ در برلین

گزارش کوتاه گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ آلمان

گزارشی از آکسیون روز ١٨ سپتامبر ٢٠٢٢- لندن

در اعتراض به قتل مهسا (ژینا) امینی، در همبستگی با زنان و مبارزات شان علیه حجاب اجباری...

گزارشی کوتاه از ۴ سپتامبر تظاهرات زنان در تونس!

گزارشی کوتاه از تدارک سومین کنفرانس زنان پایه در تونس!

تظاهرات در خیابان های تونس در دفاع از زنان سراسر جهان علیه خشونت و فرودستی

گزارشی کوتاه همراه با تصاویری از مراسم یادمان قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در آمستردام

تصاویری از روز جهانی کارگر در فرانکفورت

روز جهانی کارگر در شهر فرانکفورت