نهم مهر ۱۴۰۱ – اول اکتبر ۲۰۲۲ در میدان دام آمستردام

گزارش کوتاه گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ آلمان

گزارشی از آکسیون روز ١٨ سپتامبر ٢٠٢٢- لندن

در اعتراض به قتل مهسا (ژینا) امینی، در همبستگی با زنان و مبارزات شان علیه حجاب اجباری...

گزارشی کوتاه همراه با تصاویری از مراسم یادمان قتل عام زندانیان سیاسی دهه ۶۰

تصاویری از روز جهانی کارگر در فرانکفورت

روز جهانی کارگر در شهر فرانکفورت

روز جهانی کارگر در لندن

گزارشی کوتاه از روز جهانی کارگر در شهر برمن

خواندن بخشی از اعلامیه اول ماه مه در راهپیمائی روز جهانی کارگر در شهر روتردام

گزارش کوتاهی از برگزاری روز جهانی زن در آمستردام!