سکوت جهان در برابر زنان افغانستان شرم آور است!

به مناسبت ۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام - موسیقی: انیو موریکونه - دولچه پونتس

ترجمه ی اشعار از گروه تئاتر اگزیت

من مخالف حجابم - گل آذین

چوب معلم - توماج صالحی

پنگ تو، را سلاخی کرده‌اند؟

برای زنان پیشرو و مبارز افغانستان - سحر

آهنگ «جنگ بقا» اجرا: باران سجادی

شعار زنان شجاع افعانستان