مبارزات مداوم زنان، علیه طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران

مبارزات مداوم زنان، از بزرگترین چالش های حکومت های فاشیست طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران، برای سرکوب و کنترل جامعه است. در شرایطی که طالبان تلاش می کنند با تحمیل فضای رعب و وحشت، زنان را به پستوی خانه ها رانده و جامعه را تحت کنترل خود در آورند، این زنان هستند که با تداوم مبارزات خود با ابتکارات مختلف خواب راحت را از حکومت گرفته و مانع از خاموشی جامعه می شوند. در شرایطی که دختران دانش آموز را از رفتن به مدرسه و دختران دانشجو را از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم ساخته اند، وظیفه هر مردی که ادعای پیشرو بودن و عدالت خواهی دارد، این است که حداقل در حمایت از مطالبات زنان در افغانستان، از رفتن به سر کلاس های درس خود داری کرده و در مبارزات زنان حضور یافته و سهم بگیرند. ١١مارس ٢٠٢٣

مزاحمت یک آمر به معروف در واگن مترو در تهران

مزاحمت یک «آمر به معروف» در واگن مترو در تهران برای دختران دانش‌آموز و ایستادگی آنها و بیرون انداختنش با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» ! فریاد شادی این دختران پس از اخراج مزدوری که با پشتوانۀ قدرت یک حکومت فاشیست زنستیز، برای پوشش و رفتار زنان، حد و مرزهای سرکوبگرانۀ حکومتی را تعیین و تکلیف می کند؛ فریاد پیروزی و قدرت نمایی زنان ایران است که سالها با این اوامر سرکوب شدند. سالها برای حضور در اجتماع ناگزیر به گردن نهادن به ارتجاعی ترین قوانین ضد زن بودند؛ ✊و حالا با اتکا به قدرت جمعی خود، با اعتماد به نفسی که با مبارزات سراسری طی خیزش ژینا، کسب کرده اند، محکم تر و قدرتمند تر از همیشه در مقابل حکومت و مزدورانش قد علم کرده اند. این جسارت و قدرت زنان، پتانسیل با ارزشی است که کارآیی آن، با تشکلات آگاهانه و انقلابی‌اشان، چندین برابر شده و با جهت یابی صحیح می تواند سرنگونی انقلابی این نظام زنستیز و ستمگر را تسریع بخشد.

این جا ایران تحت حاکمیت رژیم زن ستیز اسلامی است!

این جا ایران تحت حاکمیت رژیم زن ستیز اسلامی است! این جا جائی است که رژیم ضد زن می خواهد با مسموم کردن دختران دانش آموز به خاطر قیام شان علیه حجاب اجباری و آتش زدن آن انتقام بگیرد و آنان را مرعوب سازد! ️این جا جایی است که با حمله آگاهانه و سازمان یافته به مدارس و مسموم کردن دانش آموزان می خواهند آنان را از رفتن به مدرسه باز دارند و خانه نشین کنند تا این گونه از ادامه یابی مبارزات شان جلوگیری کنند! این جا جایی است که حکومت فاشیست اسلامی هر روز علیه زنان جنایت می کند. اما کور خوانده اید! جواب تان را از والدین با شعارهای مرگ بر رژیم بچه کش، مرگ بر رژیم اسلامی، مرگ بر دیکتاتور توسط والدین و بخشی از همین دختران دانش آموز مقابل مدارس گرفته اید! همان شعارهایی که در پنج ماه گذشته در خیزش انقلابی لرزه بر اندام نحیف و رو به مرگتان انداخته است. این جا جائی است که حجاب اسلامی تان و کل رژیم ضد زن تان با مبارزات زنان به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد!

افشاگری «بهارک صالح نیا»، بازیگر از خشونت و آزارگری جنسی «ابوالقاسم طالبی»

از کوزه همان تراود که در اوست! خیزش ماه های اخیر، جواب کوبندۀ زنان و حمایت تمام قد مردان پیشروی جامعه بود علیه فرهنگ جنسیت زده و زنستیزانه ای که جمهوری اسلامی توسط بیماران جنسی از نوع ابوالقاسم طالبی، به تولید آن مبادرت می کند! اگر چه ماهیت ضد زن جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست، ولی مبارزات زنان و مردان جسور و پیشروی جامعه، تابوهای بسیاری را شکست و ناگفته های بسیاری را افشا نمود.

سرود «جمهوری اعدام»

سرود «جمهوری اعدام» را در وضعیتی منتشر می‌کنیم که به‌تقریب هیچ امکاناتی جز صداهای‌مان نداریم. و از آن‌جا که هیچ صدایی خود‌بسنده نیست، اگر برای فرد یا افرادی امکان بازخوانی یا آهنگ‌گذاری بر این سرود وجود دارد، بازسازی‌ یا بازخوانی‌اش موجب شادرزمی ما خواهد بود. با یاد شیرکو بیکس که این رژیم جنایت‌کار را \"جمهوری اعدام\" نامید. ارسالی از گروه عیاران باز پخش از کانال تلگرامی سرخط

سال ۱۴۰۲ بر همه رزمندگانی که علیه ستم و استثمار شوریده اند، مبارک باد!

مبارزات زنان و مردان شورشگر، معترض و جسور، در سالی که گذشت، سکویی بود برای پرش های بلندتر! سال نو را با دستاوردهایی آغاز می کنیم که خون های بسیاری برای به دست آوردن آن بر زمین ریخت. با اتکا به تجربیات مبارزاتی مان مصمم تر از همیشه، آگاه و متشکل؛ مقابل جمهوری اسلامی و سایر نیروهای مرتجع و حامی امپریالیسم، برای نابودی ستم جنسیتی و سایر اشکال ستم و استثمار تمام قد ایستاده ایم! ٢١ مارس ٢٠٢٣

مبارزات انقلابی داخل و خارج - شیوا عاملی راد

شیواعاملی راد، از اعضای سابق شورای صنفی فرهنگیان، فمینیست در این گفتگو به طور دقیق و درست با همه رسانه های جریان اصلی فارسی زبان که می خواهند مبارزات مردم را مصادره کنند، مرزبندی می کند. شیوا به طور روشن و دقیق مبارزات انقلابی داخل و خارج را بر پایه و بر گرفته از « زن زندگی ازادی» و هیاهوی راست افراطی خارج که اخیرا از جنایتکاری هم چون ثابتی شکنجه گر رونمایی کردند را بر پایه « مرد میهن آبادی» توضیح می دهد.

تبریز- رقص برای آزادی و رهایی از حجاب اسلامی- دریافتی از یاران کارزار زنان

حربه کثیف حکومت برای توقف اعتراضات زنان!تجاوز به دختران بازداشتی بلوچ

زنان کل کشور، از یک سو در مقابله با حکومت ضد زن جمهوری اسلامی و از سوی دیگر زیر فشار روابط مردسالارانۀ حاکم بر جامعه، با چالش های فراوانی برای هر گونه فعالیت به ویژه فعالیت های اعتراضی مواجه هستند. برای زنان بلوچ اما با توجه به اینکه روابط زنستیزانۀ قومی و قبیله ای در این منطقه با شدت بیشتری عمل می کند، حضور در عرصه های مبارزاتی، به جسارتی باز هم بالاتری نیاز دارند. مزدوران جنایتکار جمهوری اسلامی برای شکستن این جسارت تحسین برانگیز زنان بلوچ، تلاش می کنند با کثیف ترین حربه ها مثل تجاوز به زنان و در نتیجه تحریک «غیرت» مردان خانواده، مردان را برای سرکوب و خانه نشین کردن زنان با خود همراه سازند!

بدرقه ی زندانیان سیاسی بعد از آزادی

زندانیان سیاسی بند زنانِ زندان اوین در لحظه‌ی آزادی هم‌بندان خود هستی امیری، عسل محمدی و فرنگیس مظلوم با خواندن سرود آفتابکاران جنگل و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، آنان را بدرقه کردند.