خطاب یک زن به مسئولین نظام از مناطق زلزله‌زده خوی

در راستای سیاست های ضد مردمی نظام، نه تنها برای پیشگیری از بلایای طبیعی که همه ساله جان هزاران نفر را در نقاط مختلف کشور می گیرد و ده ها هزار نفر را بی خانمان می سازد، طرح و برنامه ای ندارند و بودجه ای اختصاص نمی دهند، بلکه بعد از وقوع فاجعه هم با مدیریت سرکوبگرانه و امنیتی، فجایع بسیار سنگینتری را به بار می آورد.

ما دیگه توی تاریکی منتظر نور نمی‌شینیم،

به جاش خودمون جرقه می‌زنیم!

قطعه زن زندگی آزادی

استمرار خیزش «زن، زندگی، آزادی» و فریادهای بلند زنان و تمامی اقشار تحت ستم، دنیا را لرزاند، مرزها را درنوردید و حمایت همۀ بیدار دلان و همدردان خود را در سراسر جهان به خود جلب نمود. گستردگی حمایت نیروهای مردمی و مترقی در سراسر جهان از مبارزات مردم ایران در ماه های اخیر، بی سابقه است. زنان و مردان پیشرو و جسور در کشور، با استمرار مبارزاتشان توانستند صدای خود را در جهان طنین انداز ساخته حقانیت مبارزات و مطالبات خود را به جهانیان اثبات نمایند!

تشکل دانش آموزان انقلابی تهران

سقف و کتاب و گندم قدرت به دست مردم

پیام حمایتی زنان فرانسه برای همه زنان ایران

علیه اعدام و ادامه انقلاب

یکشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱ زن جوان با طنابی در گردن بطور شجاعانه و نترس در هوای سرد و به تنهایی

کشته ندادیم که سازش کنیم، به پهلوی چی ها وکالت دهیم!

چشم‌ها!

این چشم‌ها روزی گواهی خواهند داد که چه سفاکانی بر ما حکومت می‌کردند.

هنر هم مثل هر فعالیت دیگری، پدیده ای طبقاتی است.

در اعتراض به اعدام های اخیر و در حمایت از مردم ایران تهیه کرده اند!

زنان آزاده و مبارز بلوچ

نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری، هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشته شه ! زنان مبارز بلوچ هم تحت ستم و استثمار غیر قابل تصور در طول سلطنت پهلوی ها و جمهوری اسلامی بوده اند و هم به خاطر ملیت شان نیز به آنان ستم وحشیانه اعمال شده و مضاف بر اینها تحت ستم جنسیتی نیز قرار دارند. ادغام ستم طبقاتی، ملی و جنسیتی از زنان در بلوچستان کوردستان و... نیرویی مبارزه جو ساخته است. نیرویی که به کمتر از سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و تغییرات ریشه ای تن نمی دهد. جمعه ۲۳ دی زاهدان