حضور گسترده زنان در تجمع اعتراض به سیاست‌های پاکستان در تهران

تظاهرات اعتراضی زنان در مزارشریف

حضور متهورانه و رهبری کننده زنان افغانستان را در صفوف اول اعتراضات و تظاهرات

ادامه اعتراضات جسورانه و پیوسته زنان در شهرهای مختلف افغانستان علیه طالبان و پاکستان

حمله وحشیانه طالبان به تجمعات اعتراضی زنان!

هشت مارس: آنچه به زنان این شهامت را می دهد که خطر مرگ را به جان بخرند و در خیابان هایی که زیر چکمۀ خون آشامان زن ستیز طالبان است، حضور یافته و مطالبات خود را فریاد بزنند، این است که مرگ را به بازگشت به پستوی خانه ها ترجیح داده و خوب می دانند برای احقاق حقوق خود باید به همبستگی مبارزاتی و آگاهانه خودشان متکی باشند. حمایت از زنان افغانستان، وظیفه همه زنان و مردان برابری طلب و آزاده در جهان است!

هر کس باد بکارد، طوفان درو می کند!

آهنگ جدید «جاعش»

بالا رفتن شتابان قیمت اولیه ترین اقلام مورد نیاز مردم

هر روز طیف وسیعتری به خیل عظیم زندگی کنندگان زیر خط فقر افزوده می شوند. پاسخ معترضین هم فقط گلوله و زندان و تهدید خود و خانواده هایشان است! از مردمی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، بترسید! خیزش گرسنگان در راه است!

#بترسید_بترسید #خیزش_گرسنگان #همبستگی_زحمتکشان #سرنگونی_انقلابی #جهانی_عاری_از_ستم_و_استثمار hashtemars@