آوارگی میان دو ارتجاع خونخوار

رد مرز گروه بزرگی از پناهجویان افغانستانی در نیمروز جمهوری اسلامی ایران پس از توافق با طالبان هزاران افغانستانی را که به ایران فرار کرده بودند، به افغانستان بازگرداند و علاوه بر این برخی از اردوگاه‌های موقت مناطق مرزی را نیز تعطیل کرده است!

هشت مارس: در شرایطی که خطر مرگ، مردم افغانستان را بیش از همیشه تهدید می کند و تنها در یک روز ده ها نفر از مردم فراری افغانستان، در فرودگاه کابل به خاک و خون کشیده شدند، ایران که دیگر دلیلی برای مخفی نگاه داشتن همبستگی، معاهده ها و معامله های خود با طالبان نمی بیند، هزاران افغانستانی آواره را به افغانستان باز گرداند. آنچه مسلم است اینکه پذیرش یا عدم پذیرش پناهجوی افغان از سوی ایران و سایر حکومت های منطقه نه به دلیل همدردی و انسان دوستی بلکه تنها در چارچوب منافع خود و معاملات آنان با صاحبان قدرت در افغانستان است که صورت می گیرد.

طالبان به زنان کارمند اجازه ورود به محل کار نداد!

امارت اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم!

این فریاد زنان افغانستانی است در مشهد، در ادامه تظاهرات اعتراضی زنان و مردان افغانستانی در سایر شهرهای ایران!

تجمع‌ افغانستانی های ساکن قم با شعار مرگ بر حامیان طالبان

صدها زن مکزیکی در اعتراض به خشونت جنسیتی

چند نفر در حال نجات جان خود از طیاره در میدان هوایی کابل به زمین پرتاب شدند.

ترانه: «متحد شو»- توماج صالحی

ترانه متحد شو؛ پیام مبارزه با گروه تروریستی طالبان را در آن اعلام میکند، یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ همزمان با سقوط کابل منتشر شد.

سوراخ موش بخر- توماج صالحی

هشت مارس: هنر هم مانند هر فعالیت دیگری، هم می تواند در خدمت ستم کاران قرار گیرد و هم در خدمت ستم دیدگان. هنر مردمی و ماندگاراما، هنری است که همسو با زحمتکشان و ستم دیدگان در جهت تغییر به سوی جامعه بدون ستم و استثمار گام بردارد.