به آتش کشیدن حجاب اجباری

زنان در صف اول مبارزه علیه جنایتکاران حاکم!

زنان در صف اول مبارزه علیه قتل عمد مهسا امینی، توسط جنایتکاران حاکم!

می کشم، می کشم، هر آن که خواهرم کشت!
مرگ بر دیکتاتور!

۲۸ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲

ژینا راه آزادی را باز کرد!

خاله مهسا امینی در حالی کە در کنار مزار \"ژینا\" نشستە است، او را شهید می‌نامد و می‌گوید کە ژینا راه آزادی را برای جوانان وطن باز کردە است.

آهنگ شلاق از توماج و جاستینا - حجاب بی حجاب

به یاد مهسا امینی (ژینا)

ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم!

واکنش‌ها به مرگ شلیر رسولی

قوانین زن ستیزانه دست هر مردی را برای اعمال هر نوع خشونت علیه زنان باز گذاشته است. اگر شلیر تن به تجاوزداده بود، تحت قوانین ضد زن حاکم، او به «زنا» مرتکب شده بود ولی مرد متجاوز به چیزی متهم نمی شد!

موزیک ویدیو گاپون از توماج

گاپون شریفه، تو خود گاوی

زنی از داخل ون گشت ارشاد در حین حرکت به وسط خیابان پرتاب شد!

تظاهرات زنان در افغانستان علیه یک سال ستم گری وحشیانه طالبان بر زنان!