دایه دایه وقته جنگه

جم - لرستان ‏جنوب ‎لرستان، بوشهر شهرستان جم: شیرزن لر با پوشش محلی و تفنگی بر دوش می‌نویسد: «دایه دایه وقته جنگه» «از جم تا تهران جانم فدای ایران» پنجشنبه ۳ آذر

آنها رفتند و لبخندهایشان را در قاب خاطراتمان باقی گذاشتند!

ترانه اى براى روز جهانى حذف خشونت عليه زنان

گزارش تحقیقی CNN در مورد تعرض و تجاوز جنسی سیستماتیک نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی علیه معترضان در ایران.

تجاوز و تعرض جنسی از طرف مزدوران رژیم، در تمامی طول عمر ننگین جمهوری اسلامی، یکی از اشکال شکنجه و از حربه های سرکوب معترضین به ویژه زنان معترض، در زندان و خارج از زندان بوده است. علاوه بر صدها موردی که افشاگری شده، هزاران مورد همچنان زیر تیغ افکار و فرهنگ و سنن مردسالارانه، همچنان مسکوت مانده است. یکی از دستاوردهای طوفان خیزش اخیر مردمی، شکستن بسیاری از این تابوها ست. با همت توده ها همه تابوهایی که وسیلۀ سرکوب و ارعاب زنان هستند، در هم خواهیم شکست. با حمایت خود از زنان و مردانی که مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته اند، تیزی پیکان خشم عمومی را به سمت قلب عاملین جنایتکار این تجاوزات، نشانه خواهیم رفت و نخواهیم گذاشت، که قربانیان به جای متجاوزین در لاک خود بمانند و تنبیه شوند.

سال ۵۷، امپریالیست ها در نشست گوادلوپ

از همان زمانی که در سال ۵۷، امپریالیست ها در نشست گوادلوپ، برای پیشگیری از اینکه قیام مردمی به انقلابی واقعی برای زیر و رو کردن سیستم ستم و استثمار، بدل شود؛ با یک رژیم چنج ساده خمینی را بر سر مردم حاکم ساخته و انقلاب را سر بریدند؛ روشن بود که راه نیمه رفتۀ انقلاب را روزی باید دوباره طی کنیم و این بار به پایان رسانیم!

خمینی ۷ آبان ۵۷

آتشی را که الان در ایران روشن شده هیچ‌کس نمی‌تواند خاموش کند فقط کلیدش دست خود ایشان است که گورش را گم کند برود. وقتی که ستم دیدگان و زحمتکشان برای ساختن جامعه عاری از ستم و استثمار، با مسلح شدن به آگاهی، تشکل و یک خط انقلابی، تنها بر همبستگی گسترده و فعال خود اتکا کنند، هیچ قدرت داخلی و خارجی نخواهد توانست بار دیگر قیام مردم را بدزدد و چهره جدیدی را بر سر همین سیستم اقتصادی، نظامی و قضایی فاسد و جنایتکار بنشاند.

مروری بر هشت هفته اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران

مراسم کیان پورفلک، خروش عظیم انسانی در مراسم خاکسپاری قهرمانان انقلاب!

گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان قیام آبان ۹۸

یاد جانباختگان آبان را، با ادامه راه آنان تا سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی برای ساختن دنیایی عاری از ستم و استثمار ادامه می دهیم.

هنر مردمی، هنری است ماندگار در خدمت تغییر و تکامل؛ در خدمت انقلاب!

سرود «شعر آزادی» با متنی متناسب با قیام کنونی: پاییز آمد/ بارِ دیگر تا من/ شعر آزادی را/ همرهِ یارانم/ برسُرایم بگریزد شب/ از سرای میهن/ از برای این زن/ زندگی، آزادی/ بر زبانم بشنو امروز/ به طنین رسا/ کز قیام جنگل/ تا نبرد هر یَل/ جان نهاده برکف/ در سیه‌کَل در دانشگاه/ یا که در زندان‌ها/ پُر توان، بی‌پروا/ درنوردم راهِ/ انقلابم شور و عصیان/ از دلِ کردستان/ تا تمامیِ ایران/ بذر خونخواهی را/ برفشانم می‌خوانم از/ کار و مسکن و گندم/ از کرامت مردم/ تا گسستنِ بندِ/ انقیادم شعر هستی/ بودن و پوییدن/ رفتن و پیوستن/ در رهش جانبازی/ افتخارم